03/07/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 4-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/07/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ממונה מחקר ואסטרטגיה

שם התפקיד: ממונה מחקר ואסטרטגיה

מתח דרגות: ג’-א’ בדירוג המל”ג / דירוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: סמנכ”ל אסטרטגיה ובינלאומיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית