29/01/2014
מספר משרה 4-2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות 19/02/2014
סטאטוס משרה סגורה

ממונה משרד ארסמוס+ ישראל

 

שם תפקיד: ממונה משרד ארסמוס+ ישראל

 

מתח דרגות: חוזה אישי

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: מנהלת היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידי

 

משך העסקה: שנה (עם אפשרות הארכה)

 

 

 להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il