11/09/2019
מספר משרה מכרז פומבי מספר 7-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 25/09/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ממונה תחום חרדים

שם התפקיד: ממונה תחום חרדים

תיאור כללי: הובלת טיפול מל"ג/ות"ת בנושא האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה

מתח דרגות: ג'-א' בדירוג המל"ג

היקף העבודה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת העבודה: סמנכ"ל לעניינים אקדמיים