05/02/2020
מספר משרה מכרז פומבי 4-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 19/02/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ממונה תחום חרדים

שם התפקיד: ממונה תחום חרדים

תיאור כללי: הובלת טיפול מל"ג/ות"ת בנושא האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה

מתח דרגות: 41-43 בדירוג 551

היקף העבודה: משרה מלאה למשך 4 שנים

מקום העבודה: ירושלים

תחילת העבודה: סמנכ"ל לעניינים אקדמיים