30/01/2020
מספר משרה מכרז פומבי מס' 03-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 13/02/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ממונה תחום טכנולוגיות ותשתיות מחקר

שם התפקיד: ממונה תחום טכנולוגיות ותשתיות מחקר

תיאור כללי: הגורם האחראי במל"ג/ות"ת ואל מול המוסדות האקדמיים וגורמי ממשלה לתחום טכנולוגיות ותשתיות מחקר, בדגש על מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

מתח דרגות: ג'-א' בדירוג המל"ג/ דירוג כלכלנים

כפיפות המשרה: סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית