07/05/2013
מספר משרה 7-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23/05/2013
סטאטוס משרה סגורה

ממונה תחום מנהל וכספים