04/09/2016
מספר משרה מכרז פומבי 5-2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/09/2016
סטאטוס משרה סגורה

ממונה תחום מעקב בקרה ואכיפה

 

שם התפקיד:  ממונה תחום מעקב בקרה ואכיפה.

 

תיאור כללי:  ניהול מערך המעקב והפיקוח אחר יישום החלטות המל"ג, כלליה והנחיותיה.

 

מתח הדרגות:  ג' – א'  בדירוג המל"ג.

 

היקף העסקה : משרה מלאה.

 

כפיפות המשרה:  סמנכ"ל לעניינים אקדמיים.

 

מקום המשרה: ירושלים.

 

שליחת קורות חיים