27/11/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 13-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11/12/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ממונה תחום תקצוב מכללות

מתח דרגות: חוזה כלכלנים

כפיפות המשרה: סמנכ"ל תקצוב

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית