23/03/2014
מספר משרה גיוס 4-14
תאריך אחרון להגשת מועמדות 30/03/2014
סטאטוס משרה סגורה

מ"מ מזכיר/ה בלשכה המשפטית וביחידת החשבות

 
שם תפקיד: מ"מ מזכיר/ה בלשכה המשפטית וביחידת החשבות משרה זמנית החלפה לחופשת לידה
 
 
מתח דרגות: ו' – ד' בדירוג המל"ג 
 
 
היקף העסקה: משרה מלאה
 
 
כפיפות המשרה: יועצת משפטית וחשבת בכירה
 
 
מקום העבודה: ירושלים