06/01/2014
מספר משרה גיוס 1-14
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2014
סטאטוס משרה סגורה

מ"מ מזכיר/ה ליחידה לפרויקטים בתכנון ובתקצוב

 

שם התפקיד: מ"מ מזכיר/ה ליחידה לפרויקטים בתכנון ובתקצוב (החלפה לחופשת לידה)

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג 

 

כפיפות המשרה: ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ובתקצוב

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: פברואר

 

משך העסקה: החלפה לחופשת לידה

 

 

להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il