17/07/2019
מספר משרה גיוס 9-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/07/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ”מ מזכיר/ה לס.יו”ר מל”ג וליח’ החשבות

שם התפקיד: מ”מ מזכיר/ה לס.יו”ר מל”ג וליח’ החשבות משרה זמנית (ללא חובת מכרז) למשך כחצי שנה

מתח דרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: מנכ”ל וחשבת בכירה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית