07/01/2018
מספר משרה גיוס 1-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה
מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
מקום העבודה: ירושלים