22/11/2017
מספר משרה גיוס 11-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/11/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום מאגרי מידע

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום מאגרי מידע – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה
מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מקום העבודה: ירושלים