18/12/2017
מספר משרה גיוס 14-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 25/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה
מתח הדרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דירוג כלכלנים
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום מאקרו ותשתיות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית