07/01/2018
מספר משרה גיוס 2-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה – 2 משרות פנויות
מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה
מקום העבודה: ירושלים