06/01/2016
מספר משרה מכרז פומבי 1-2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/01/2016
סטאטוס משרה סגורה

מ"מ מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

 

 

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות – משרה זמנית עם אופציה להארכה
אופן העסקה: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות: ממונה תחום מקרו ותשתיות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

שליחת קורות חיים