06/12/2017
מספר משרה גיוס 12-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 13/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת סטודנטים בינלאומיים

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת סטודנטים בינלאומיים משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה
מתח הדרגות: ה' – ג' בדרוג מל"ג
היקף ההעסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה סטודנטים בינלאומיים, האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות