15/07/2020
מספר משרה גיוס ללא חובת מכרז 9-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 22/07/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום בקרה אכיפה ורישוי – משרה זמנית

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ’רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.