31/05/2020
מספר משרה גיוס ללא חובת מכרז 7-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/06/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי – משרה זמנית

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי – משרה זמנית

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: בתחום מדעי החברה ורב תחומי

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.