14/12/2021
מספר משרה JB-64
תאריך אחרון להגשת מועמדות 21/12/2021
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה JB-64

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

משך העסקה: משרה זמנית החלפה לחופשת לידה כ-6 חודשים

כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה

מקום העבודה: ירושלים

 

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.