07/01/2021
מספר משרה JB-1
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2021
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

גיוס מ"מ חוזים והתקשרויות

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת חוזים והתקשרויות  משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה חוזים והתקשרויות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת העסקה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.