22/12/2020
מספר משרה 11-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/12/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת חוזים והתקשרויות -משרה זמנית

שם התפקיד: מ"מ מרכז/ת חוזים והתקשרויות משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה חוזים והתקשרויות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת העסקה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ’רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.