13/11/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 12-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 27/11/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מנהל תפעול ולוגיסטיקה

שם התפקיד: מנהל תפעול ולוגיסטיקה

מתח דרגות: ד’-ב’/ג’-א’

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: מנהל יחידה למנהל וכספים

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית