01/01/2020
מספר משרה מכרז פומבי 1-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 15/01/2020
סטאטוס המכרז הסתיים
קובץ משרה הורדה

מנהל תפעול ולוגיסטיקה

שם התפקיד: מנהל תפעול ולוגיסטיקה

מתח דרגות: ד'-ב'/ג'-א'

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: מנהל יחידה למנהל וכספים

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית