17/08/2017
מספר משרה מכרז פנימי/חיצוני מס' 5-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/09/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת באגף תקצוב

שם התפקיד: מרכז/ת באגף תקצוב
תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות אגף תקצוב
מתח דרגות: 36 – 39  דירוג 587 / דרוג כלכלנים
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה באגף תקצוב
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית