10/02/2015
מספר משרה משרה 1-2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/02/2015
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב

 

שם התפקיד: מרכז/ת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב

 

אופן העסקה: דירוג מל"ג/ דירוג כלכלנים

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

משך העסקה: שנה עם אופציה להארכה משרה ללא תקן

  

מקום העבודה: ירושלים

 

להגשת מועמדות לחץ כאן