28/11/2016
מספר משרה 12-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/12/2016
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה – משרה זמנית )ללא חובת מכרז( עד סוף
חודש יולי 2017
מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: סמנכ"ל האגף להערכת איכות והבטחתה
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

גיוס 12-16

 

שליחת קורות חיים