18/09/2016
מספר משרה מכרז פומבי 6-2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/10/2016
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת בתחום חברה קהילה ומכינות

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום חברה קהילה ומכינות

 

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג.

 

היקף העסקה: משרה מלאה.

 

כפיפות המשרה:  ממונה תחום חברה, קהילה ומכינות.

 

שליחת קורות חיים