20/11/2016
מספר משרה מכרז פומבי 07-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/12/2016
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת בתחום חברה קהילה ומכינות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום חברה קהילה ומכינות
מתח הדרגות: 36 – 39 דירוג 587
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום חברה, קהילה ומכינות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

מכרז פומבי 07-016

 

שליחת קורות חיים