21/03/2017
מספר משרה 4-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/04/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום מאקרו ותשתיות
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום מקרו ותשתיות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית