27/06/2017
מספר משרה מכרז פנימי/חיצוני מס' 3-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11/07/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה בתחום מדעי הטבע והנדסה
מקום המשרה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית