27/06/2017
מספר משרה מכרז פנימי/ חיצוני מס' 4-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11/07/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מדעי הרוח, חינוך, ואמנויות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום מדעי הרוח, חינוך, ואמנויות
מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה בתחום מדעי הרוח, חינוך, ואמנויות
מקום המשרה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית