25/01/2018
מספר משרה מכרז פומבי 2-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/02/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מחקר ואסטרטגיה

שם התפקיד: מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה
מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה מחקר ואסטרטגיה
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית