23/06/2015
מספר משרה מכרז פומבי 3-2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/07/2015
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת בתחום מעקב, בקרה ורישוי

 

תיאור התפקיד: ריכוז בתחום המעקב, פיקוח בקרה ואכיפה אחר יישום החלטות המל"ג, כלליה והנחיותיה, וכן ניהול רישוי שלוחות חו"ל

 

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג 

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי

 

מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים