08/11/2017
מספר משרה מכרז פומבי 8-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 22/11/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דרוג כלכלנים
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית