15/06/2017
מספר משרה מכרז פנימי/פומבי 2-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/06/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תחום חברה, קהילה ומכינות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תחום חברה, קהילה ומכינות

 

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דרוג כלכלנים
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום חברה, קהילה ומכינות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית