20/06/2016
מספר משרה מכרז פומבי 4-2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/07/2016
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

תיאור התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מתח הדרגות: ה'-ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע
מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים