19/03/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 3-201
תאריך אחרון להגשת מועמדות 02/04/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית