31/05/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 8-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/06/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע

 

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית