17/01/2013

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

 

תיאור כללי: מרכז הטיפול בנושאים שבאחריות תחום תקצוב המכללות

 

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג מל"ג

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב מכללות מקום העבודה: ירושלים

 

מקום העבודה: ירושלים

 

 

להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il