15/10/2013
מספר משרה 12-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/10/2013
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

 

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום תקצוב המכללות

 

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג.

 

היקף העסקה: משרה מלאה.

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב מכללות

 

מקום העבודה: ירושלים.

 

 

 

להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il