16/10/2017
מספר משרה מכרז פומבי 7-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 30/10/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום תקצוב המכללות
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דרוג כלכלנים
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב מכללות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית