17/04/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 6-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/05/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום תקצוב המכללות
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דרוג כלכלנים
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב מכללות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית