24/04/2012
מספר משרה 08-2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/05/2012
סטאטוס המכרז הסתיים

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות