22/11/2017
מספר משרה מכרז פומבי 9-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה

שם התפקיד: מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה – 2 משרות פנויות
מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות המשרה: ממונה מחקר ואסטרטגיה
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית