12/07/2017
מספר משרה מכרז פומבי מס 6-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26/07/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת משרד ארסמוס+ ישראל

שם התפקיד: מרכז/ת משרד ארסמוס+ ישראל
אופן העסקה: חוזה אישי
היקף העסקה: משרה מלאה
משך העסקה: עד סוף 2017
כפיפות המשרה: ממונה משרד ארסמוס+ ישראל
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

תיאור המשרה