18/07/2013
מספר משרה 8-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/08/2013
סטאטוס משרה סגורה

מרכז/ת משרד טמפוס ישראל