27/02/2020
מספר משרה מכרז פומבי 6-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12/03/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכזת תחום תכנון ומידע

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

מתח דרגות: דרוג מל"ג / דירוג כלכלנים (דירוג כלכלנים בכפוף לאישור)

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.