20/12/2020
מספר משרה 12-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/01/2021
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה

שם התפקיד: מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג מל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה באגף לערכת איכות וסמנכ"ל האגף להערכת איכות והבטחתה

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.