05/06/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 3-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 19/06/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת באגף תקצוב

שם התפקיד: מרכז/ת באגף תקצוב

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 588 / דרוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה באגף תקצוב

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית